САРУУЛ УХААНД ЭРҮҮЛ БИЕ ОРШИНО.

IQ тестээр өөрийгөө шалгахад мөнгө төлөхгүй

2010 оны 02-р сарын 18 Нийтэлсэн odbayar

Та өөрийнхөө IQ-г ямар түвшинд байгааг мэдэхийг хүсэж байна уу? Хэрэв мийт бол олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн тестээр IQ-гээ шалгах болотж нээлттэй байна. Үүний тулд интернэт сүлжээгээр тест бөглөхөд л хангалттай.

Нийтийн хүртээл болсон шалгуур тест

Европын академиас сэтгэлгээний өндөр өндөр түвшинд хөгжсөн хүмүүсийг илрүүлэхийн тулд /www.highqsociety.org./ энэхүү тестийг зохиожээ.

Харин /web.tickle.com./tests/ энэхүү тест шинждэх ухааны үүднээс батлагдсан бөгөөд IQ тодорхойлдог вщб шалгууруудаас хамгийн бүрэн боловсруулалттай тестээр шалгарсан юм байна. Та ч мөн адил үзээд алдахад илүүдэхгүй болов уу. Гэхдээ танд бага зэрэг англи хэлний мэдлэг хэрэгтэйг анхааруулъя.

Дүрс болон ой тогтоолтоор шалгах

Хэрэв англи хэлний мэдлэггүй бол хэлбэр дүрс, ой тогтоол-тынхоо чадамжийг ашиглан IQ-гээ тодорхойлж болно. www.iqtest.dk/main.swf (www.iq.de) энэ веб хаягаар орж 40 минутын дотор 39 тест бөглөх шаардлагатай. Авсан оноог тань амтоматаар шалгаж өөрийн тань IQ-г хэдхэн хормын дотор тодорхойлно.

Олон улсын жишигт нийцсэн IQ-гийн хэмжээ

Дэлхий нийтийн хэмжээнд IQ буюу сэтгэлгээний түвшин ямар байдаг талаар та сонирхож байсан нь лавтай. IQ шалгах тестүүдийн хамгийн дээд оноо 160 байдаг бөгөөд хэдэн оноо авснаар тань таны сэтгэлгээний цар хүрээг тодорхойлох боломжтой юм. Үүнийг доорхи оноогоор үнэлдэг юм байна.

Ш 55 - Оюуны хомсдолтой

Ш 70 - Хомсдолд ороход ойрхон

Ш 85 - Сэтгэлгээ муутай

Ш 100 – Дундаж

Ш 115 – Дунджаас дээгүүр

Ш 130 - Сэтгэхүй өндөртэй

Ш 145 – Маш ухаантай

Ш 160 – Гоц ухаантай